Krypta

Krypta – powrotu nie ma

Nikt nie jest wieczny. Krypta jest poświęcona osobom, które kiedyś były w drużynie (minimum pół roku). Te osoby wniosły dużo do naszej drużyny i ZHR-u. Krypta jest w pewnym sensie podziękowaniem za ich służbę w drużynie. Cieszymy się, że byli członkami naszej drużyny i dlatego do końca zostaną w naszych pamięciach.

Poniżej pagony tych właśnie osób. Lewe pagony, które wedle naszej obrzędowości każdy, kto do nas przychodzi oddaje i zamienia na pustą patkę wędrowniczą.

Pagony

Czapla

Rafi

Alek

Rambo

Morda

Linku

Pablo

Kastet