1 procent

Przekaż swój 1% dla 2 BDW „Przyczółek”

„Jeden procent” to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu każdy może zdecydować sam. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę podatku.

Warto przekazać 1% podatku na ZHR, ponieważ ZHR to jedna z największych organizacji wychowawczych w Polsce, która:

  • Podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwija świadomość narodową, obywatelską i kulturową
  • Pełni służbę na rzecz bliźnich, w tym działa na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Organizuje działania społeczne w zakresie nauki, edukacji i oświaty
  • Organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Realizuje zadania w zakresie ochrony przyrody

Jak przekazać 1% dla 2BDW

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHR w roku 2011 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38).

Krok pierwszy
W sekcji „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce „Numer KRS” wpisujemy KRS Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „0000057720”

Krok drugi
W sekcji „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce „Wnioskowana kwota” zeznania podatkowego wpisujemy wartość 1% podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Krok trzeci
By część podatku trafiła do konkretnej drużyny należy w sekcji „Informacje uzupełniające” w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać odpowiedni kod jednostki. W naszym przypadku wpisujemy kod naszej drużyny „GSL-080”.

Dobrze wypełniony PIT powinien wyglądać mniej więcej tak jak na poniższym obrazku.

PIT-37

Co jeśli PIT’a wypełnia pracodawca:

Jeśli Twojego PIT-a wypełnia zakład pracy, a chcesz przekazać 1% swojego podatku wystarczy, że wypełnisz poniższe oświadczenie, w którym jest podane na jaką organizację chcesz przekazać 1% swojego podatku.

W oświadczeniu wystarczy, że zaznaczysz, czy chcesz zostać anonimowy, czy nie (proponujemy wyrazić zgodę na przekazania danych osobowych – ułatwi nam to identyfikację wpłaty i przekazany 1% szybciej do nas trafi).

Następnie oddajemy podpisane oświadczenie do zakładu pracy, i to wszystko :-)

Pobierz oświadczenie – Oswiadczenie-przekazania-1-procenta.pdf

Więcej informacji

Więcej informacji o akcji 1% dla ZHR znajdziesz na stronie www.1procent.zhr.pl